Kategórie
Nezaradené

Chráňte si svoje duševné vlastníctvo výhodnejšie 

Fond Ideas Powered for Business pod Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo poskytuje čiastočné preplatenie nákladov v oblasti ochrany duševného vlastníctva Už v predchádzajúcich článkoch sme si načrtli prečo je dôležité si chrániť svoje duševné vlastníctvo.   Európska komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), vytvorili fond EÚ  pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý ponúka poukážky pre […]

Kategórie
Nezaradené

ESET Science Award: Laureáti 5. ročníka 

Ocenenie skvelých vedcov ESET Science Award, ktoré  je udeľované Nadáciou ESET už od roku 2019, má tohtoročných laureátov. Témou piateho ročníka bola Veda bez hraníc, ktorá prezentuje ako význam interdisciplinárneho prístupu ako aj význam medzinárodnej spolupráce.  Dňa 12. októbra si na znak pocty už po piatykrát prebrali ocenenie ESET Science Award  výnimočné vedecké a pedagogické […]

Kategórie
Nezaradené

JEDNOTNÁ PATENTOVÁ OCHRANA 

Európsky patent s jednotným účinkom a Jednotný patentový súd Dňa 21. júna sa zamestnanci nášho Inovačného centra zúčastnili prednášky na tému jednotná patentová ochrana a Jednotný patentový súd. Nižšie v článku Vám prinášame krátky prehľad.  Od 1. júna 2023 platí v Európskej únii jednotný patentový systém. Jeho cieľom je posilniť inovácie a konkurencieschopnosť Európskej únie tým, že zjednoduší a uľahčí […]

Kategórie
Nezaradené

Transformačné zmluvy

Počuli ste už niekedy o takomto type zmlúv? Ak nie, tak vysokopravdepodobne o nich čoskoro počuť budete, nakoľko patria do okruhu otázok súvisiacich s implementáciou Národnej stratégie pre otvorenú vedu. V tomto článku sa pokúsime čitateľovi priblížiť aký je zmysel transformačných zmlúv pre open access – otvorený prístup k publikovaniu výsledkov vedy a výskumu a tiež sa budeme […]

Kategórie
Nezaradené

Desatoro vedca pre patentovanie v univerzitnom prostredí

*úlohu Centra transferu technológií na univerzite môže plniť aj útvar s iným názvom napr. Kancelária spolupráce s praxou, alebo ďalšie obdobné špecializované pracoviská zodpovedné za zabezpečenie procesov v oblasti právnej ochrany duševného vlastníctva a jeho následnej komercializácie

Kategórie
Nezaradené

Ako chrániť duševné vlastníctvo v priestore metaverse

Je ochrana duševného vlastníctva na virtuálnom trhu realitou? Nastal už čas myslieť na potrebu ochrany značky aj v digitálnom svete? Je možné zasiahnuť do práv vo virtuálnom svete? A je v takom prípade možné domáhať sa ochrany svojich práv na súdoch vo fyzickom svete? Odpovede na tieto a ďalšie otázky vám prinášame v článku, ktorý […]

Kategórie
Nezaradené

Prečo patentovať? v univerzitnom prostredí

Patentovanie si vyžaduje čas a zdroje, ale jeho výhody sú obrovské. Aj keď formálna úprava procesu patentovania môže znieť náročne, tak má zmysel a preto sme sa rozhodli zhrnúť hlavné dôvody pre patentovanie. Patentová ochrana môže byť cenným komerčným nástrojom a dôležitou investíciou do technológie pre mnohé podniky. Ale taktiež patentovanie v prostredí vedeckých inštitúcií je […]

Kategórie
Nezaradené

Čo majú spoločné vynálezy, dizajny aj ochranné známky

Nasledujúci článok sa bude venovať typickým vlastnostiam priemyselného vlastníctva, ktoré sú spoločné pre všetky predmety ochrany. To znamená, že platia pre výsledky tvorivej duševnej činnosti (vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, nové odrody rastlín), označenia výrobkov alebo služieb (ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia) aj konštrukčné schémy polovodičových výrobkov (topografie polovodičových výrobkov – integrované obvody). Identifikovali sme […]

Kategórie
Nezaradené

Oslava mladých inovátorov

Pred týždňom sa v Mníchove uskutočnil slávnostný ceremoniál vyhlásenia víťazov ceny Mladí inovátori (Young Inventors). Túto súťaž vyhlasuje Európsky patentový úrad  na počesť inovátorov vo veku 30 rokov a menej, pričom je oslavou technologických riešení, ktoré podporujú ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov a majú pozitívny vplyv na spoločnosť. Systém nakladania s odpadom poháňaný umelou […]

Kategórie
Nezaradené

Je vynálezca a majiteľ patentu jedna osoba?

Zamestnanecké vynálezy sú upravené v § 11 zákona o patentoch[1]. Podľa zákona ak pôvodca, môžeme ho označovať aj ako vynálezca, v rámci plnenia pracovných úloh vytvoril vynález, tak právo na riešenie patrí jeho zamestnávateľovi. Je dôležité spomenúť, že v danej oblasti došlo v blízkej minulosti k výraznej zmene. Právna úprava účinná do 1.1.2018 totiž upravovala právo na riešenie pri […]