Kontakty

Adresa:

Inovačné centrum priemyselného vlastníctva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava

Email: inovacnecentrum@uniba.sk

Náš tím:

Mgr. Daniel Zigo, PhD., LL.M.

daniel.zigo@flaw.uniba.sk

Mgr. Petra Helt, PhD.

petra.helt@uniba.sk

Mgr. Jana Cihanová, LL.M.

jana.cihanova@flaw.uniba.sk