Kategórie
Nezaradené

ESET Science Award: Laureáti 5. ročníka 

Ocenenie skvelých vedcov ESET Science Award, ktoré  je udeľované Nadáciou ESET už od roku 2019, má tohtoročných laureátov. Témou piateho ročníka bola Veda bez hraníc, ktorá prezentuje ako význam interdisciplinárneho prístupu ako aj význam medzinárodnej spolupráce. 

Dňa 12. októbra si na znak pocty už po piatykrát prebrali ocenenie ESET Science Award  výnimočné vedecké a pedagogické osobnosti Slovenska. 

Medzinárodná komisia vybrala laureátky a laureátov spomedzi finalistov v jednotlivých kategóriách. Aj tento rok sa udeľovali ocenenia  v troch kategóriách: 

 • Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku 
 • Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov 
 • Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania 

Laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku 

Ing. Igor Lacík, DrSc. 

 • pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied, kde spolu so svojím tímom nachádza využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky  
 • jeho tím sa taktiež zameriava aj na syntézu vodorozpustných polymérov, ktorá až kým sa jej nezačali venovať  slovenskí vedci,  bola pre svet veľkou neznámou. 

Laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov 

RNDr. Matej Baláž, PhD. 

 • pôsobí v Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a vo svojom výskume sa venuje chémii bez rozpúšťadiel, tzv. mechanochémii využívajúcej mechanickú energiu dodávanú formou mletia 
 • môže sa tiež pochváliť objavom biomechanochemickej syntézy strieborných nanočastíc či možnosť mechanochemicky pripraviť sulfidy medi v priebehu niekoľkých sekúnd 
 • je prvým Slovákom, ktorý je členom prestížnej Young Academy of Europe. 

Laureátka kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 

 • je prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vo svojej vedeckej práci dlhodobo skúma vplyv pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví 
 • vo svojom výskume sa tiež zameriava na výskum príčin vzniku autizmu 
 • vybudovala tiež Akademické centrum výskumu autizmu, ktoré na základe interdisciplinárnej spolupráce poskytuje rodičom a odborníkom zaoberajúcim sa poruchami autistického spektra kvalitné služby na poli skríningu, diagnostiky, vzdelávania a výskumu 
 •  podieľala sa tiež na tvorbe legislatívy, ktorá zaviedla štandardné postupy pre včasné diagnostikovanie a liečbu tohto neurovývinového ochorenia. 

Aj slovenská verejnosť si mohla vybrať svojho favorita a to v rámci hlasovania v ocenení Cena verejnosti 2023. Najviac hlasov získala profesorka Daniela Ježová, ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, ako aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojej činnosti sa venuje výskumu pôsobenia hormónov a ich úloh pri zvládaní záťaže v stresových situáciách.  

Viac o laureátoch a finalistoch ESET Science Award pre rok 2023 sa dočítate na oficiálnej webovej stránke:  https://www.esetscienceaward.sk/sk

foto ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *