Ako Vám môžeme pomôcť

Hľadáte právne poradenstvo ohľadom ochrany priemyselného vlastníctva a pochádzate z univerzitného prostredia? Kontaktujte nás a náš tím sa Vám bude v zápätí venovať. Radi Vám bezplatne pomôžeme v nasledujúcich oblastiach:

  • všeobecné poradenstvo týkajúce sa priemyselného vlastníctva,
  • poradenstvo súvisiace s prihlasovaním predmetov priemyselného vlastníctva,
  • poradenstvo v oblasti aktuálnej legislatívy týkajúcej sa priemyselného vlastníctva a jeho ochrany a v poskytovaní odborného výkladu právnych ustanovení týkajúcich sa práv priemyselného vlastníctva a
  • spolupráca pri príprave právnych dokumentov (napr. licenčné zmluvy) z oblasti práv priemyselného vlastníctva. 

Naše aktivity nezahŕňajú posudzovanie správnosti a úplnosti technických podkladov prihlášok predmetov priemyselných práv a ani formuláciu patentových nárokov resp. nárokov na ochranu technických riešení. Tiež podotýkame, že naša právna pomoc a podpora uvedená vyššie má len konzultačnú povahu a nenahrádza činnosť patentových zástupcov a advokátov.