Kategórie
Nezaradené

Prečo patentovať? v univerzitnom prostredí

Patentovanie si vyžaduje čas a zdroje, ale jeho výhody sú obrovské. Aj keď formálna úprava procesu patentovania môže znieť náročne, tak má zmysel a preto sme sa rozhodli zhrnúť hlavné dôvody pre patentovanie. Patentová ochrana môže byť cenným komerčným nástrojom a dôležitou investíciou do technológie pre mnohé podniky. Ale taktiež patentovanie v prostredí vedeckých inštitúcií je […]

Kategórie
Nezaradené

Čo majú spoločné vynálezy, dizajny aj ochranné známky

Nasledujúci článok sa bude venovať typickým vlastnostiam priemyselného vlastníctva, ktoré sú spoločné pre všetky predmety ochrany. To znamená, že platia pre výsledky tvorivej duševnej činnosti (vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, nové odrody rastlín), označenia výrobkov alebo služieb (ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia) aj konštrukčné schémy polovodičových výrobkov (topografie polovodičových výrobkov – integrované obvody). Identifikovali sme […]