Kategórie
Nezaradené

JEDNOTNÁ PATENTOVÁ OCHRANA 

Európsky patent s jednotným účinkom a Jednotný patentový súd Dňa 21. júna sa zamestnanci nášho Inovačného centra zúčastnili prednášky na tému jednotná patentová ochrana a Jednotný patentový súd. Nižšie v článku Vám prinášame krátky prehľad.  Od 1. júna 2023 platí v Európskej únii jednotný patentový systém. Jeho cieľom je posilniť inovácie a konkurencieschopnosť Európskej únie tým, že zjednoduší a uľahčí […]

Kategórie
Nezaradené

Desatoro vedca pre patentovanie v univerzitnom prostredí

*úlohu Centra transferu technológií na univerzite môže plniť aj útvar s iným názvom napr. Kancelária spolupráce s praxou, alebo ďalšie obdobné špecializované pracoviská zodpovedné za zabezpečenie procesov v oblasti právnej ochrany duševného vlastníctva a jeho následnej komercializácie

Kategórie
Nezaradené

Prečo patentovať? v univerzitnom prostredí

Patentovanie si vyžaduje čas a zdroje, ale jeho výhody sú obrovské. Aj keď formálna úprava procesu patentovania môže znieť náročne, tak má zmysel a preto sme sa rozhodli zhrnúť hlavné dôvody pre patentovanie. Patentová ochrana môže byť cenným komerčným nástrojom a dôležitou investíciou do technológie pre mnohé podniky. Ale taktiež patentovanie v prostredí vedeckých inštitúcií je […]

Kategórie
Nezaradené

Je vynálezca a majiteľ patentu jedna osoba?

Zamestnanecké vynálezy sú upravené v § 11 zákona o patentoch[1]. Podľa zákona ak pôvodca, môžeme ho označovať aj ako vynálezca, v rámci plnenia pracovných úloh vytvoril vynález, tak právo na riešenie patrí jeho zamestnávateľovi. Je dôležité spomenúť, že v danej oblasti došlo v blízkej minulosti k výraznej zmene. Právna úprava účinná do 1.1.2018 totiž upravovala právo na riešenie pri […]