Kategórie
Nezaradené

Oslava mladých inovátorov

Pred týždňom sa v Mníchove uskutočnil slávnostný ceremoniál vyhlásenia víťazov ceny Mladí inovátori (Young Inventors). Túto súťaž vyhlasuje Európsky patentový úrad  na počesť inovátorov vo veku 30 rokov a menej, pričom je oslavou technologických riešení, ktoré podporujú ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov a majú pozitívny vplyv na spoločnosť.

Systém nakladania s odpadom poháňaný umelou inteligenciou (zaužívaná skratka AI- artificial intelligence), aplikácia na včasné odhalenie Parkinsonovej choroby a biologicky rozložiteľné absorbenty na boj proti chudobe sú tri technologické riešenia, ktoré vyvinuli finalisti ceny Mladí inovátori. Medzi finalistami bolo rovnaké zastúpenie mužov a žien a pochádzali zo štyroch krajín: Brazílie, Belgicka, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických. Poďme sa pozrieť na konkrétne riešenia, ktoré priniesli a ktorými sa o inovátorskú cenu uchádzali.

Odpadové hospodárstvo riadené umelou inteligenciou

Victor  Dewulf a Peter Hedley vyvinuli od počiatočného prototypu systém rozpoznávania a triedenia odpadu riadený umelou inteligenciou, ktorý môžu zariadenia na spracovanie odpadu použiť na rýchle a presné triedenie odpadu, čím sa zabezpečí následná možnosť recyklácie.

Triedenie odpadu na recykláciu je náročná úloha, najmä pokiaľ ide o plasty. Čiastočne je to spôsobené zmätkami o tom, čo sa dá recyklovať, nemožnosťou spracovať niektoré plasty a kolísavosťou cien ropy, vďaka ktorej sú nové plasty lacnejšie ako recyklované formy. V rámci svojej diplomovej práce o rozpoznávaní odpadu pomocou umelej inteligencie začal Victor spolupracovať s Petrom na riešení tohto problému. Títo dvaja mladíci vytvorili prototyp triediaceho systému pomocou bežiaceho pásu z druhej ruky a odpadu zo susedstva. Ich vynaliezavosť vyvrcholila v technológiách rozpoznávania odpadu a robotického triedenia riadeného umelou inteligenciou a vytvorením spoločnosti Recycleye, ktorá bola založená na komercializáciu ich výskumného projektu.

Systém Recycleye je inštalovaný nad dopravnými pásmi recyklačného centra, kde zachytáva obrázky prechádzajúceho odpadu a využíva algoritmy umelej inteligencie na identifikáciu hodnotných materiálov. V kombinácii s robotickým triediacim ramenom systém umožňuje automatizované triedenie s oveľa vyššou presnosťou ako konvenčná technológia mechanického alebo infračerveného videnia a dokonca dokáže rozlíšiť medzi potravinárskymi a nepotravinárskymi plastmi. Vďaka tejto presnosti dokáže systém Recycleye päťnásobne zvýšiť hodnotu opätovného predaja recyklovaných balíkov a znížiť náklady na spracovanie.

Tým, že triedenie odpadu je finančne atraktívnejšie a uskutočniteľnejšie, Recycleye umožňuje recykláciu väčšieho množstva odpadu, čím sa znižuje produkcia a spotreba nových materiálov náročných na uhlík. Dewulf a Hedley tak riešia ciele udržateľného rozvoja OSN v oblasti priemyslu, inovácií a infraštruktúry a zodpovednej spotreby a výroby.

Umelá inteligencia prináša skoršiu starostlivosť novým pacientom s Parkinsonovou chorobou

Erin Smithová z USA vyvinula aplikáciu poháňanú umelou inteligenciou, ktorá využíva video na včasné odhalenie Parkinsonovej choroby. Takýto zásah môže pomôcť spomaliť priebeh choroby.

Keď bola Erin Smith ešte dieťa, jej matka v nej podnecovala  záujem o vedu, dokonca premenila rodinnú kuchyňu na provizórne laboratórium. Neskôr, krátko po nástupe na strednú školu, si zvedavá mladá Erin pozrela na YouTube video Michaela J. Foxa, významného pacienta s Parkinsonovou chorobou, ktorý ukázal výraz tváre známy ako „maska“. Začala sa pýtať, či je možné analyzovať výrazy tváre na sledovanie zmien v mozgu. Erin sa naučila kódovať a začala pracovať na tom, čo sa neskôr zmenilo na FacePrint, aplikáciu poháňanú umelou inteligenciou, ktorá zaznamenáva výrazy tváre a pomocou počítačového videnia presne zisťuje drobné indikátory skorého nástupu Parkinsonovej choroby.

Algoritmy počítačového videnia sú trénované na interpretáciu video-údajov pacientov s Parkinsonovou chorobou a zdravých ľudí s rôznymi výrazmi tváre. Vďaka tomu dokáže FacePrint odhaliť Parkinsonovu chorobu s presnosťou 95 % a objektívne zachytiť a digitalizovať zmeny, ktoré nastanú päť až desať rokov pred diagnózou na základe tradičných motorických symptómov. Okrem toho sa Erin Smith a jej tím zamerali na vytvorenie inkluzívneho súboru údajov, ktorý umožňuje presnú detekciu na základe pohlavia a rasy.

Viac ako 10 miliónov ľudí na celom svete žije s týmto ochorením, pričom sa očakáva, že počet prípadov bude výrazne narastať s rastúcim starnutím populácie. Skoršia diagnóza umožňuje rýchlejšiu liečbu, potenciálne oddialenie závažnejších symptómov Parkinsonovej choroby, ako sú tras a ťažkosti s chôdzou. FacePrint preto prispieva k zlepšovaniu zdravia a tzv. well-being populácie v každej fáze života. Keďže tento nástroj je lacný a môžu ho používať na diaľku aj neodborníci, riešenie je v súlade so znižovaním nerovnosti.

Biologicky rozložiteľné vložky a tampóny na boj proti dobovej chudobe

Rafaella de Bona Gonçalves vyvinula biologicky rozložiteľné hygienické výrobky pre znevýhodnené skupiny vo svojej krajine, aby sa vysporiadala s rozšírenou chudobou v období, ktoré využíva ľahko dostupný odpad zo zberu.

V rámci kurzu produktového dizajnu začala Rafaella premýšľať o rôznych formách chudoby a robila rozhovory so ženami bez domova v Brazílii. Tam prvýkrát počula o dobovej chudobe: nedostatočný prístup k hygienickým výrobkom, umývacím zariadeniam a odpadovému hospodárstvu, ktoré sa mesačne týka najmenej 500 miliónov ľudí na celom svete. Zvlášť postihnuté sú ženy bez domova, ktoré si nemôžu dovoliť hygienické výrobky a často improvizujú, čo vedie k infekciám a ďalšej spoločenskej stigme.

Spočiatku navrhla „Maria – Intimate Absorbent“, valček podobný toaletnému papieru, ktorý odvíja spojené hárky vopred narezaných absorbentov, ktoré sa potom odtrhnú, rozvinú a zrolujú do tampónov akejkoľvek veľkosti. Neskôr vyvinula ďalší produkt, ktorý možno použiť buď ako hygienickú vložku s lepiacimi pásikmi, alebo roztrhnúť pozdĺž perforácií a premeniť na dva tampóny. Vizuálna zmena zahŕňala atraktívne balenie, ktoré umožnilo jej distribučnému partnerovi, spoločnosti Eco Ciclo, uviesť na trh prémiový produkt a osvojiť si model sociálneho podnikania. S malou vládnou podporou na distribúciu týchto produktov znevýhodneným skupinám bude Eco Ciclo uplatňovať prístup „kúp jeden, daruj jeden“, kde každý predaj pokrýva náklady na darovanie produktu.

Použitím odpadu zo zberu a biologicky rozložiteľného materiálu, z ktorých časť pochádza od družstiev, ktoré zamestnávajú znevýhodnené ženy, sa inovácia zameriava na cieľ predstavujúci zodpovednú spotrebu a výrobu. Produkty sú lacné na výrobu a zadarmo k dispozícii pre tých, ktorí si ich nemôžu dovoliť, čím sa podieľajú na napĺňaní viacerých cieľov OSN pre udržateľný rozvoj ako je znižovanie následkov chudoby, lepšie zdravie, rodová rovnosť a ďalšie.

Resumé ocenených mladých inovátorov roku 2022:

  1. miesto zdieľajú:
    – Victor Dewulf a Peter Hedley (Belgicko/Spojené kráľovstvo): odpadové hospodárstvo riadené AI
    – Erin Smith (Spojené štáty americké): AI prináša skoršiu starostlivosť novým    pacientom s Parkinsonovou chorobou
  2. miesto:
    – Rafaella de Bona Gonçalves (Brazília): Biologicky rozložiteľné vložky a tampóny na boj proti chudobe

Na záver si dovolíme odcitovať vetu prezidenta Európskeho patentového úradu Antónia Campinosa: „Ich vynaliezavosť a vytrvalosť sú inšpiráciou pre nás všetkých a podčiarkujú životne dôležitú úlohu, ktorú bude hrať ďalšia generácia inovátorov pri budovaní udržateľnejšieho sveta.“

zdroj: www.epo.org