Kategórie
Nezaradené

Transformačné zmluvy

Počuli ste už niekedy o takomto type zmlúv? Ak nie, tak vysokopravdepodobne o nich čoskoro počuť budete, nakoľko patria do okruhu otázok súvisiacich s implementáciou Národnej stratégie pre otvorenú vedu. V tomto článku sa pokúsime čitateľovi priblížiť aký je zmysel transformačných zmlúv pre open access – otvorený prístup k publikovaniu výsledkov vedy a výskumu a tiež sa budeme […]