Kategórie
Nezaradené

Čo majú spoločné vynálezy, dizajny aj ochranné známky

Nasledujúci článok sa bude venovať typickým vlastnostiam priemyselného vlastníctva, ktoré sú spoločné pre všetky predmety ochrany. To znamená, že platia pre výsledky tvorivej duševnej činnosti (vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, nové odrody rastlín), označenia výrobkov alebo služieb (ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia) aj konštrukčné schémy polovodičových výrobkov (topografie polovodičových výrobkov – integrované obvody). Identifikovali sme […]