Kategórie
Nezaradené

Chráňte si svoje duševné vlastníctvo výhodnejšie 

Fond Ideas Powered for Business pod Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo poskytuje čiastočné preplatenie nákladov v oblasti ochrany duševného vlastníctva

Už v predchádzajúcich článkoch sme si načrtli prečo je dôležité si chrániť svoje duševné vlastníctvo.  

Európska komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), vytvorili fond EÚ  pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý ponúka poukážky pre MSP, ktoré sídlia v  Európskej únii (EÚ) na ochranu ich práv duševného vlastníctva. Tieto poukazy poskytnú aspoň čiastočnú náhradu pre  MSP z uhradených poplatkov napr. z prihlášky ochrannej známky. Ďalej sa v článku dočítate, pre ktoré služby možno žiadať takúto poukážku a aké sú podmienky či postupy v prípade podania žiadosti o grant.  

Ako požiadať o grant? 

Foto (zdroj: https://euipo.europa.eu/sme-fund-2023) 

Kto môže požiadať o grant?  

Oprávnené žiadať o grant sú všetky MSP so sídlom v EÚ. Požiadať o grant môžu majitelia, oprávnení zamestnanci alebo externí zástupcovia.  

Čo sa týka samotných činností, na ktoré je možné tento príspevok použiť, fond ponúka nasledujúce možnosti:

Službu IP Scan: 

 • ide o službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva, ktorú poskytne národný úrad duševného vlastníctva v EÚ. Táto služba môže pomôcť pri vytváraní stratégie podniku v oblasti ochrany duševného vlastníctva.  
 • v tomto prípade je možné poskytnúť náhradu 90 % za zaplatenú službu. 

Ochranné známky a dizajny: 

 • náhradu 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu EÚ, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za preskúmanie, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia. 
 • náhradu 75 % poplatkov za prihlášku národnej alebo regionálnej ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za preskúmanie, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia. 
 • náhradu 50 % poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za vyznačenie a ďalších poplatkov za vyznačenie mimo EÚ. Poplatky za vyznačenie z krajín EÚ sú vylúčené, rovnako ako manipulačné poplatky, ktoré účtuje úrad pôvodu. 

Patenty: 

 • náhradu 75 % náhradu poplatkov za tzv. rešeršnú správu o známom stave techniky pred prihlásením patentu. Správa o známom stave techniky pred prihlásením patentu sa realizuje v celosvetovom rozsahu a musí ju vypracovať národný úrad duševného vlastníctva členského štátu EÚ. 
 • náhradu 75 % náhradu poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie v prípade národnej ochrany v členskom štáte EÚ. 
 • náhradu 75 % náhradu poplatkov za podanie a rešerš v prípade európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Všetky ostatné poplatky za európsky patent sú vylúčené. 

Granty sa udeľujú vo forme poukazov, ktoré možno použiť na rôzne činnosti v oblasti duševného vlastníctva: 

 1. Poukážku na skenovanie duševného vlastníctva (maximálne do výšky 1 350 EUR ) možno použiť na prediagnostické služby v oblasti duševného vlastníctva v národnom úrade členského štátu EÚ, ktorý ponúka služby v rámci iniciatívy Fondu pre MSP. Náklady na službu IP Scan sa líšia v závislosti od krajiny.  
 1. Poukaz na ochrannú známku a dizajn (maximálne 1 000 EUR) môžete použiť na registráciu ochranných známok a/alebo dizajnov na ich ochranu na národnej, regionálnej, európskej a/alebo medzinárodnej úrovni. 
 1. Poukaz na zápis patentu (maximálne 1 500 EUR) možno použiť na zápis národných patentov na národnom úrade duševného vlastníctva členského štátu EÚ a/alebo európskych patentov podaných na EPÚ. 
 1. Na zápis odrôd rastlín na ich ochranu v EÚ možno použiť poukaz na zápis odrody rastlín Spoločenstva (maximálne 225 EUR)

V prípade ak máte záujem chrániť svoje duševné vlastníctvo a spĺňate všetky podmienky, neváhajte a požiadajte o tento grant. Žiadosť môžete podať od 23. januára 2023 a táto možnosť trvá až do 8. decembra 2023. Finančné prostriedky v tomto fonde sú však limitované, preto dlho neváhajte.  

Viac informácií spolu s presným návodom ako o grant požiadať nájdete na oficiálnej stránke:  

https://www.euipo.europa.eu/sk/discover-ip/sme-fund/overview

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *