Kategórie
Nezaradené

Desatoro vedca pre patentovanie v univerzitnom prostredí

  1. Urobím si rešerš na aktuálny stav techniky, prípadne oň požiadam Centrum transferu technológií na univerzite* alebo  Stredisko patentových informácií PATLIB pri CVTI.
  2. Oslovím Centrum transferu technológií s každou otázkou týkajúcou sa priemyselného vlastníctva.
  3. Bezodkladne oznámim vytvorenie nového predmetu .priemyselného vlastníctva univerzite.
  4. Nezverejním podstatnú časť riešenia verejne.
  5. …ani na prednáške ani na konferencii.
  6. Uzavriem dohodu o mlčanlivosti, keď komunikujem o technickom riešení s treťou osobou.
  7. Používam výhradu mlčanlivosti a označujem relevantné informácie za dôverné.
  8. Nerealizujem výskum s treťou osobou bez zmluvy o spoločnom či zákazkovom výskume.
  9. Podám v spolupráci s Centrom transferu technológií  patentovú prihlášku.
  10. Prečítam si vnútorný predpis univerzity o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva a ak taký nemá prijatý, obrátim sa na vedenie univerzity, že by sa zišiel.

*úlohu Centra transferu technológií na univerzite môže plniť aj útvar s iným názvom napr. Kancelária spolupráce s praxou, alebo ďalšie obdobné špecializované pracoviská zodpovedné za zabezpečenie procesov v oblasti právnej ochrany duševného vlastníctva a jeho následnej komercializácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *